IT-undervisning i skolan

Ingen kan neka till vilken stor påverkan teknik har på oss i vardagen, och ingen kan förminska dess allt mer växande betydelse för allt vi gör. Att få med IT och användning av dagens teknik är oerhört viktigt för att undervisningen ska bli framgångsrik, och framförallt är det viktigt för att förbereda de som går i skolan då IT-kunskap kommer bli mer och mer av en hygienfaktor i framtiden på arbetsmarknaden. Det kommer vara en stor nackdel för de som saknar kunskap och praktiskt kunnande om IT i skolan. Många läarare behöver utveckla sin kompetens inom ämnet för att lära sig hur IT ska användas i undervisningen. Vi kan läsa mer om varför det är viktigt i den här debattartikeln på Svenska Dagbladet.

För att kunna ha mer IT-baserad undervisning behövs först och främst grundläggande utrustning så som datorer, modem och gateways, internet, projektorer och så vidare. Sedan är det upp till varje lärare hur de vill använda sig av tekniken i sin undervisning, men att den är närvarande är minst sagt viktigt. Se också till att era datorsalar är trevliga att vistas i, och att de inte är instängda och har dålig luft. Här kan ni se hur en skola fick sin datorsal pimpad med LED-lampor!