Mer frisk luft och rast – till lärarna!

Skolan är en arbetsplats. Det kanske man lätt glömmer bort som elev. Lärarnas Riksförbund har gjort en undersökning där det visar sig att närmare 40% av lärarna i Malmö inte upplever att de kan ta sina välbehövliga raster till avkoppling. Nu drar vi igång ett initiativ som ska ge lärarna mer paus!

Vi vet alla att god arbetsmiljö kommer med bra luft och lugn stämning på lektionerna. Men det räcker inte med att ha en god miljö i själva klassrummet. Korridorerna måste också vara en trygg miljö, och skolgården med, både för elever och för lärare! Nu larmar Lärarnas Riksförbund att lärarna inte hinner ta rast själva, eftersom deras arbete är så fullspäckat.

Lärarna behöver rast

I expressen.se kan man läsa om de tråkiga siffror som presenteras av en medarbetarundersökning som fylldes i av Malmös lärare. Där framgår det tydligt att arbetsmiljön är riktigt dålig för lärarna och att de inte ens upplever att de kan ta ordentlig rast. Till det är det lärarbrist i Sverige, många ser det inte som ett bra yrke eftersom risken att bränna ut sig är stor i skolan.

Det kan handla om att lärarna måste rycka in som rastvakter för att någon annan lärare är sjuk. Eller stötta vikarier som hoppar in. Ofta kommer också elever in till lärarrummet för att prata, medan läraren har sin rast. Då måste läraren ta hand om en situation eller en konflikt som den kanske skulle velat ha gjort utanför sin rast. Det är dags att ta tag i lärarnas situation, och därför kan en smart grej vara att sprida information om vad som är en bra arbetsmiljö både för eleverna och lärarna.

Då kan man ta upp saker som att ha bra och ren luft, men också att alla elever och lärare ska anstränga sig för att det är snyggt och rent kring arbetsbord och i korridorerna. Man får heller inte störa någon som koncentrerar sig och helst inte störa lärarna på deras raster. Är det akut kan man först och främst vända sig till någon annan vuxen som är tillgänglig på skolgården.