Olika sorters högre utbildning

Efter gymnasiet finns det flera olika utbildningar att gå som tar dig vidare ut i yrkeslivet. Om du ska börja läsa på en högre utbildning kan det vara bra att veta lite mer om vilka alternativ som finns och hur skillnaderna mellan dem ser ut.

I Sverige finns det flera olika sätt att utbilda sig på och alla kan finna en utbildningsform som passar. Det är aldrig för sent att börja utbilda sig, eller att byta utbildning om du inte skulle trivas. Utbildningsformerna skiljer sig åt en hel del mellan de olika alternativen och i vissa fall är praktik mer vanligt än teoretiska studier. De högre utbildningarna kan läsas på flera ställen i Sverige, antingen som platsbundna utbildningar, utbildningar på halvdistans eller som heldistans.

Teach som textUtbildningarna och hur studierna ser ut

Du läser alltid via ett lärosäte eller en annan form av utbildningsanordnare. Några olika utbildningsformer som finns i Sverige är:

  • Universitet och högskola
  • Folkhögskola
  • Yrkeshögskola

Den kanske mest typiska högre utbildningen sker vid universitetet. Här är det mycket föreläsningar och inte så mycket praktik. Det är få praktiska prov och istället mer skrivna tentor med rena faktafrågor. En folkhögskola kan drivas av olika huvudmän och därför ha olika teman. Vissa skolor drivs av Svenska Kyrkan och det medför att de har kapell, en anställd präst och ofta utbildar inom vissa liturgiska ämnen. Ofta finns också andra kurser som är yrkesinriktade. Här är studietakten ofta mer individuell och du som har lite svårt att hänga med kan få extra hjälp. Känner du dig osäker – Läs mer om utbildningarna innan du bestämmer dig.

Välja yrkeshögskola

En yrkeshögskola varvar teori och praktik. Ofta får du kontakt med ett företag inom det yrke du vill arbeta inom redan under utbildningen och det gör att du har lättare att få arbete efter avslutad utbildning. Om du är en elev som inte gillar att spendera flera timmar med näsan i en bok kan det här vara rätt utbildning. Här kan du också lära dig mer specifika saker och öva in dem praktiskt.

Kostar utbildningen?

En utbildning vid universitet eller yrkeshögskola kostar sällan pengar men du behöver köpa in din kurslitteratur på egen hand. När det gäller studier på folkhögskola behöver du också köpa material och dessutom tillkommer ofta avgifter för fika, studieresor och eventuellt internatboende om det skulle behövas.