Välj en yrkesutbildning

När du har gått ut gymnasiet och vill vidareutbilda dig kan du antingen söka en klassisk högskoleutbildning eller gå en yrkesutbildning. Det finns flera fördelar med det sistnämnda alternativet. Läs vidare för att reda på vilka de är.

En yrkesutbildning är en kortare utbildning jämfört med högskola och universitet och den är mer praktiskt inriktad. Dessa utbildningar bestäms efter behovet på arbetsmarknaden vilket betyder att du har stora chanser att få jobb efter avslutad utbildning. Det är inte en komvuxutbildning utan kräver grundläggande behörighet från gymnasiet.

Anpassade efter arbetsmarknaden

Dessa utbildningar är framtagna med syfte om att eleverna ska få jobb efter avslutad utbildning. För att en yrkesutbildning ska godkännas måste det finnas en efterfrågan på arbetsmarknaden. I en yrkesutbildning ingår alltid LIA (Lärande i arbete) där du som elev får praktisera på ett företag under en stor del av utbildningstiden. Du får alltså möjlighet att knyta kontakter och känna på arbetsmarknaden redan innan avslutad utbildning. Exempel på yrkesutbildningar är bland annat:

  • Lärarassistent
  • Affärsutvecklare besöksnäring
  • Massage- och friskvårdsterapeut
  • Yrkesfotograf

Det finns alltså en stor bredd på utbildningarna vilket gör att alla kan hitta något som passar dem. Efter avslutad utbildning får du antingen ett utbildningsbevis eller ett examensbevis.

Du kan studera på distans

Ett flertal av yrkesutbildningarna går att läsa på distans. Det betyder att du inte måste bo i närheten av utbildningsorten vilket ger dig större valmöjligheter och mer flexibilitet. Det finns både alternativ på deltid och på heltid. Exakt hur upplägget ser ut skiljer sig lite mellan utbildningarna men de flesta har ett par obligatoriska träffar under varje termin. Resten av undervisningen sker över nätet. Det finns även de utbildningar som är helt baserade på nätet. Ta reda på vad som gäller för den utbildning som du är intresserad av. Du är fortfarande berättigad till CSN om du läser på distans. Genom att studera på distans styr du själv över din tid och kan även ha ett annat jobb vid sidan av dina studier.

Du ansöker till en utbildning genom att följa instruktionerna på utbildarens hemsida. Ibland måste du genomgå en intervju tillsammans med din skriftliga ansökan.