Vi utmanar alla med klimatsmarta fönster

Ingen i vår klass har missat nyheterna om klimataktivismen som blivit mycket stor bland unga runt om i hela världen. Nu utmanar vi alla skolor i Sverige med att bli energisnåla. Vi har bland annat som plan att byta ut fönster som inte läcker ut massa värme på vintrarna, minska svinnet i matsalen och släcka lampor efter oss när vi går. Antar er klass utmaningen?

Det talas mycket om hur vi ska sänka vår klimatpåverkan i skolan. På lektionerna är klimatet en del av nästan alla ämnen på ett eller annat sätt, och vi har infört en grön utmaning till alla skolor därute. Vi ska nämligen se till att bli den mest klimatsmarta skolan! Vi ska byta ut våra gamla fönster mot nya PVC fönster eftersom de inte läcker in massa kyla och ut massa värme på vintrarna. Vi har också sett till att ta fram en plan på minskat svinn i matsalen, och vi släcker alltid lampor när vi lämnar ett rum.

Fönster mot grönare klimat

Vi utser varje vecka nya ”miljöhjältar” i klassen som ansvarar för att alla saker vi har på vår lista ska bli gjorda. I slutet av veckan går vi igenom vad vi har bidragit med den här veckan och reflekterar mycket över hur det vi gör kan bidra till att vi inte slösar lika mycket energi på skolan, och hur vi också ökar medvetenheten i vår omgivning. Många klasser runtomkring oss har blivit inspirerade och även föräldrarna får lära sig mycket tack vare vårt Gröna Nyhetsbrev. Det kommer ut en gång i månaden där vi berättar hur vi arbetar!

Vi ser inte detta som en tävling, utan som en del av en större utmaning. Därför är det bara glädjande att läsa om andra initiativ. Till exempel kan man läsa om en klimatmanifestation som några elever drog igång här. På en skola i Skövde arbetar man också med minskat svinn i matsalen. Vi är inte heller de enda som piffar upp våra fönster för att se till att de inte läcker ut massa onödig energi!

Projektet innefattar:

  • Gröna utbyte till PVC fönster
  • Minskat svinn
  • Grönt Nyhetsbrev
  • Mindre energislöseri