Viktigt med bra luft i klassrummet

Arbetsmiljöverket bekräftar att eleverna gör bättre ifrån sig med i en bra skolmiljö. Miljön ska vara ren, tyst och med bra luft. Dock så uppfyller tyvärr inte alla skolor dessa krav vilket påverkar eleverna negativt.

Det är viktigt att alla arbetsplatser, oavsett om det handlar om kontor eller klassrum, har bra ventilationer och bra luft. Man ska kunna byta ut luften kontinuerligt och värmen ska kunna vara reglerbar. Om arbetsmiljön blir drabbad av att luften inte känns fräsch är det därför läge att göra som Östra Karups skola gjorde. Genom att byta ventilationen ökar man cirkulationen och möjligheten till att få luften renare. Man kan också välja att sätta in någon form av luftvärmepump från till exempel www.sverigepumpen.se för att lyckas med ren luft och möjlighet till att reglera värmen.

Enligt Arbetsmiljöverket är det många skolor som lider av både dålig luft, buller och orena miljöer. Man har tagit ansvaret och satt krav på kvaliteten på luften, tagit fram förslag på åtgärder för buller och planer för hur man kan få skolmiljöerna fräschare och renare.

Bra luft för att kunna prestera

Det är viktigt med bra luft i klassrummen för att eleverna ska kunna hålla koncentrationen och prestera under lektionerna. Precis som man beskriver i en artikel på Sveriges Radio är det på sikt ohälsosamt att dagligen behöva andas oren luft. Speciellt känsligt blir det för känsliga personer som allergiker eller de men någon form av andningsproblem.

Därför är det även viktigt att man har en ren skolmiljö där städning sker med jämna mellanrum. Om för mycket damm kretsar i lokalerna blir ventilationen dålig med tiden och samtidigt riskerar eleverna att andas in alldeles för mycket smuts och damm. Luften påverkar eleverna där ren luft gör eleverna mycket piggare vilket genererar i bättre skolresultat.

Det är även viktigt att skolledningen ser till att alla klasser inte består av för många elever. Med för många personer i en och samma lokal blir luften snabbt dålig och inte räcker till. Med stora klasser och grupper behöver då även en mer effektiv ventilation för att luften ska bli optimal.